Barn- & ungdomsgrupper

Vi bedriver barn- och ungdomsverksamhet i grovt åldersindelade grupper, med tyngdpunkten på aktivitet med drama, teaterlek och teaterskapande.

Liksom i vuxengrupperna utgår vi från individerna och använder oss av gruppen för att vaska fram idématerial som känns angeläget och spännande för var och en, bearbeta det med hjälp av varandra och tillsammans forma det i riktning mot ett slående, poetiskt, tänkvärt eller kul sceniskt uttryck.

Vi betonar den sociala sidan av saken och låter aktiviteter i storgrupp och i smågrupper växla. I de flesta grupperna arrangerar vi inga offentliga föreställningar, men däremot vill deltagarna ganska ofta anordna uppspel för sina närmaste.


Prova på i barn- och ungdomsverksamheten hösten 2018:

Kom på två träffar och prova på, alldeles gratis! Ingen anmälan behövs! Den som vill fortsätta anmäler sig sen helt enkelt till gruppledaren innan tredje gången, så ska vi göra vårt bästa för att alla ska få plats!

Teatertimmen med Johan för de som är födda 2008 – 2010
Måndagarna 3 och 10 september kl. 17 – 18, ledare Johan Söderberg.
Här handlar det om samarbetet främst.

 
Teaterskådespeleri för de som är födda 2007 – 2005
Måndagarna 3 och 10 september kl. 17 – 18.30, ledare Lina Thorell.
I den här gruppen ligger fokus på skådespelandet.
 
Teaterproduktion för de som är födda 2001 – 2004
Onsdagarna 5 och 12 september kl. 18.30 – 20.30, ledare Katja Lindgren Anttila / Torben Sundqvist.
Här kan det handla om såväl skådespeleri som scenografi och regi. 
 
Om det skulle bli många anmälda i en viss åldersgrupp kan det hända att vi startar ytterligare grupper på andra tider. Avgiften i barn- och ungdomsgrupperna för hösten är 600 kr. Faktura skickas ut från Amatörteaterns riksförbund. Inbetald avgift kan inte återbetalas, oavsett skäl.