Barn- & ungdomsgrupper

Vi bedriver barn- och ungdomsverksamhet i grovt åldersindelade grupper, med tyngdpunkten på aktivitet med drama, teaterlek och teaterskapande.

Liksom i vuxengrupperna utgår vi från individerna och använder oss av gruppen för att vaska fram idématerial som känns angeläget och spännande för var och en, bearbeta det med hjälp av varandra och tillsammans forma det i riktning mot ett slående, poetiskt, tänkvärt eller kul sceniskt uttryck.

Vi betonar den sociala sidan av saken och låter aktiviteter i storgrupp och i smågrupper växla. I de flesta grupperna arrangerar vi inga offentliga föreställningar, men däremot vill deltagarna ganska ofta anordna uppspel för sina närmaste.

Hösten 2018 är nästa tillfälle då vi bjuder in nya att prova på verksamheten i barn- och ungdomsgrupperna. Håll utkik  här på hemsidan efter info! Deltagaravgiften på 600 kr halvår är oförändrad för hösten. Om det ser ut att bli alltför stora grupper så ska vi göra vårt bästa för att kunna ordna verksamhet för alla, fast det då kan bli frågan om andra tider, förstås.

Under våren 2018 är följande grupper igång:

Teatertimmen  för de som är födda 2009 – 2007
kl. 17 – 18 på måndagar, första träffen den 4 september.
Här handlar det om samarbetet främst. Ledare är Johan Söderberg.

Teaterskådespeleri  för de som är födda 2004 – 2006
kl. 17 – 18.30 på onsdagar, första träffen den 6 september.
I den här gruppen ligger fokus på det skådespelandet. Ledare är Torben Sundqvist.

Teaterproduktion
  för de som är födda 2000 – 2003
kl. 18.30 – 20.30 på torsdagar, första träffen den 7 september.
Här kan det handla om såväl scenografi som skådespeleri och regi. Ledare är Torben Sundqvist.

Med sikte på publik:
En grupp äldre ungdomar med Katja Lindgren Anttila som ledare och Torben Sundqvist som handledare sätter upp pjäsen ”DNA” av Dennis Kelly med sikte på den regionala LÄNK-festivalen på Gävle folkteater/Gävle Teater i april och eventuellt också den nationella LÄNK-festivalen på Riksteatern i Hallunda i maj.