2020

Gästspel: ”Jaktlaget – en något deltagande föreställning”, Olov Runsten m.fl.
Gästspel: ”En liten föreställning om Pete Seeger”, kören Mozaik
”Ljusets hastighet” av Rasmus Lindberg, vår jubiléumsföreställning 2020
Gästspel: ”Jag vill va en flod – en musikalisk monolog”, Undantaget