2020

Gästspel: ”Jaktlaget – en något deltagande föreställning”, Olov Runsten m.fl.
Gästspel: ”En liten föreställning om Pete Seeger”, kören Mozaik