Vuxenverksamhet

Antalet grupper och deras inriktning varierar. Ofta, men inte alltid, siktar vi på offentlig teaterproduktion.

Vi utgår vi från individerna och använder oss av gruppen för att vaska fram idématerial som känns angeläget och spännande för var och en, bearbeta det med hjälp av varandra och tillsammans forma det i riktning mot ett slående, poetiskt, tänkvärt eller kul sceniskt uttryck.