Vuxenverksamhet

Antalet grupper och deras inriktning varierar. Ofta, men inte alltid, siktar vi på offentlig teaterproduktion.

Vi utgår vi från individerna och använder oss av gruppen för att vaska fram idématerial som känns angeläget och spännande för var och en, bearbeta det med hjälp av varandra och tillsammans forma det i riktning mot ett slående, poetiskt, tänkvärt eller kul sceniskt uttryck.

Prova på i vuxenverksamheten hösten 2018:

Kom på två träffar och prova på, alldeles gratis! Ingen anmälan behövs! Den som vill fortsätta anmäler sig sen helt enkelt till gruppledaren innan tredje gången, så ska vi göra vårt bästa för att alla ska få plats!

Vuxenforum för de som är födda 2000 och tidigare
Prova på måndagarna 27 augusti och 3 september kl. 18.30 – 21.30, ledare Torben Sundqvist.
Efter starten kan det mycket väl hända att olika produktioner och grupper avtalar om andra träffdagar och tider också. Ledare för olika grupper kan komma att variera.

Leva Loppan
En dagtidsverksam grupp med idel pensionärer som deltagare under ledning av Torben Sundqvist. Intresserade kan skicka e-post till teaterverkstan@telia.com.
Avgiften i vuxenverksamheten för hösten är 400 kr. Faktura skickas ut från Amatörteaterns riksförbund. Inbetald avgift kan inte återbetalas, oavsett skäl.