Vuxenverksamhet

Antalet grupper och deras inriktning varierar. Ofta, men inte alltid, siktar vi på offentlig teaterproduktion.

Våren 2017:

Produktioner på gång:

* ”Pensionat Sensommar” av Hans Sjöberg, med vår seniorteatergrupp ”Leva Loppan”, premiär under våren 2017.

* ”Fuck you too”, av Lars Naumburg, spelperiod 22 – 24 mars 2017.

* ”Intervjun” av Jenny Jejlid, premiär under våren 2017.

* ”Café ÖTV”, vår enkla spelform som kan rymma i stort sett vad som helst i litet format som man kan fika till, höll öppet tre gånger under hösten 2016, återupptas första söndagen i februari 2017.

Andra grupper:

* ”Gott & blandat”, en workshopgrupp bestående av människor i olika åldrar, med olika modersmål, av olika ursprungsnationaliteter, tillhörande olika eller inga religioner, bildad för att i första hand erbjuda kulturmöten inom strukturerade gemensamma aktiviteter med sikte på flerspråkiga sceniska uttryck för bl.a. boende på HVB-hem och flyktingförläggningar inom Östersunds kommun.