Medlemsinfo

Medlemsinfo 2019

Vid starten i januari kan vi ta emot nya intresserade i de grupper som redan finns i verksamheten! Eftersom vi vill hålla grupperna rimligt stora så är antalet platser begränsade. Vi tar inte emot föranmälningar, så det är viktigt att dyka upp första träffen, då det blir både aktiviteter, information och tillfälle till frågor. Välkomna nya som gamla!


Du som redan är medlem:
Se alltid till att vi har aktuella uppgifter på namn, personnummer (alla siffror!) adress, telefon och e-postadress via mail till teaterverkstan@telia.com! Deltagaravgiften kommer sen att faktureras från Amatörteaterns Riksförbund, ATR!


Barn- och ungdomsverksamheten:

Vårens deltagaravgift är 600 kr och betalas via faktura som Amatörteaterns Riksförbund skickar ut. Inbetald avgift kan inte återbetalas, oavsett skäl.


Teatertimmen med Johan
 för de som är födda 2008 – 2010
Måndagar kl. 17 – 18, ledare Johan Söderberg.
Första träffen den 14 januari, uppehåll för skollov, sista gången innan sommaren den 27 maj. Här handlar det om leklusten och samarbetet främst.

Teaterskådespeleri
  för de som är födda 2007 – 2005
Måndagar kl. 17 – 18:30, ledare Torben Sundqvist.
Första träffen den 14 januari, uppehåll för skollov, sista gången innan sommaren den 27 maj. I den här gruppen ligger fokus på skådespelandet.

Teaterproduktion
  för de som är födda 2001 – 2004
Onsdagar kl. 18.30 – 20.30, ledare Torben Sundqvist/Katja Lindgren Anttila.
Första träffen den 16 januari, uppehåll för skollov, sista gången innan sommaren den 29 maj. Här kan det handla om såväl skådespeleri som scenografi och regi.


Vuxenverksamheten:
Första träffen måndag 14 januari kl. 18.30 – 21.30. Måndagar är gemensam samlingskväll i verksamheten, men olika produktioner och grupper brukar också avtala om andra dagar och tider. Inom vuxenverksamheten finns också Leva Loppan – en dagtidsverksam grupp med idel pensionärer som deltagare under ledning av Torben Sundqvist. Intresserade kan skicka e-post till teaterverkstan@telia.com

Vårens avgift i vuxenverksamheten är 400 kr och betalas via faktura som Amatörteaterns Riksförbund skickar ut. Inbetald avgift kan inte återbetalas, oavsett skäl.