Om det eländiga Coronaviruset

Nu har vi ställt in all gruppverksamhet och kommer på sin höjd att genomföra enstaka insatser på plats med mycket få aktiva och stor respekt för smittorisken.
Diskussion om vilka digitala utvecklingsmöjligheter vi vill utveckla pågår.
https://www.facebook.com/ostersundsteaterverkstad/

Till sist: Kom ihåg att leva ändå!

Vänliga hälsningar
Torben Sundqvist
Verksamhetsledare
Östersunds Teaterverkstad