Styrelse

Styrelse:
Sabine Dahlberg, ordförande
Magnus Draheim, kassör
Karin Dahlbom, ledamot
Patrik Lindkvist, ledamot
Lina Thorell, ledamot

Greger Bringsaas, adjungerad
Johan Söderberg, adjungerad

Verksamhetsledare:
Torben Sundqvist