Kontakt

Publikingång och postadress: 

Bangårdsgatan 5
831 34 Östersund
otvkarta
Besöksingång till kontoret
från gården mot Förlandsgränd.

Telefon 070 – 268 12 77

Östersunds Teaterverkstad
teaterverkstan@telia.com

Verksamhetsledare Torben Sundqvist