Vuxenverksamheten 2017

Välkommen till vuxenverksamheten hösten 2017!
Två gångers prova-på för nya!

Alla deltagare, tidigare som nya intresserade, börjar tillsammans måndagen den 4 september kl. 18.30 – 21.30, då det ska bli både gemensamma aktiviteter och tillfälle till frågor, svar och fikasamtal.
Planen är att vi under fyra måndagsträffar ska jobba ihop oss till en grupp som sedan blir basen för säsongens kommande projekt och aktiviteter. Viktigt att delta från början, alltså! För nya intresserade är de två första träffarna gratis. Den som vill fortsätta betalar sedan helt enkelt höstens avgift i vuxenverksamheten på 400 kr till Östersunds Teaterverkstads plusgiro 21 29 88 – 0 med deltagarens namn tydligt angivet. Nya skickar samtidigt ett mail med namn, personnummer (alla siffror!) adress, telefon och e-postadress till  teaterverkstan@telia.com.
OBS! Familj skriven på samma adress betalar 800 kr totalt, så den som har barn i verksamheten kan berätta det i mailet!