”Brottet i Oviken”

I slutet av juni producerade vi ”Brottet i Oviken” en digital kortpjäs som ett bidrag till ATRs digitala teaterfestival som pågick från sen vår till tidig höst. Den blev också utvald att vara med som en av sju inslag i ATRs livestreamsändning med efterföljande teatersamtal om varje pjäs den 2 september. Här finns den 10 minuter korta pjäsen: https://youtu.be/PIVxA63fjik
Medverkande: Anja Sundqvist, Anna Leithe, Greger Bringsaas, Lisa Boström, Karl-Arne Retzell, Magnus Larsson, Malin Machnow, Åke Ericsson.
Processarbete inom ensemblen, iscensättning Torben Sundqvist, temaidé Monica Hansson.