Gästspel: Jaktlaget – en något deltagande föreställning

Välkommen till teaterföreställningen Jaktlaget!
‘Jaktlaget’ är en något deltagande föreställning. Du bjuds in att bli del av ett fiktivt jaktlag och får ta del av en solitär gemenskap klädd i kamouflage. En kuslig fika i skogen, själv tillsammans. Ingenting verkar hända, men plötsligt – boom.

Genom jakten och jägarens estetik undersöks den sociala gemenskapen i ett lag och vad det innebär att jaga i en värld med en allt mer urban blick. Bara bilder tycks återstå:
Det romantiserade mötet med den andra naturen, jägaren som stereotyp, termosen, posen med ett kadaver, trofén. Men dessa spår leder någon annanstans.

Lugnet, väntan, och känslan av att ”snart händer det” öppnar upp en plats för ödmjukt varande, uppmärksamhet och njutning. För att jaga inomhus är att jaga utan byte. Istället kvarstår en inbjudan att vänta tillsammans, följa spåren, leta, titta och vara i detta stillasittande avslappnat spända jaktlag.

Av och med: Olof Runsten, Patrik Patsy Lassbo, Milja Rossi and Annika Tosti. 
Text & regi: Olof Runsten | Fotografi och projektion: Milja Rossi | Scenografi och kostym: Annika Tosti | Ljus, ljud och musik: Patrik Patsy Lassbo | 
Med stöd från Statens Kulturråd, Region Skåne, Region Västra Götaland, Göteborgs kommun, Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun. Producerad genom residens på Inter Arts Center, Exercishall Norr och Inkonst.