* Det är till att ha lite panikångest, ser jag! *

Vi har tidigare satt upp Jonny Källs enaktarmonolog ”Demiurgen – en mördares bekännelse”. Han är väl bekant med ångest, fobier och vanföreställningar och i ”Det är till att ha lite panikångest, ser jag!” är igenkänningsfaktorn hög även för människor utan ångest och fobier.
Ett antal mer eller mindre parallella monologer med lättsamma och humoristiska texter, men ändå med en tydlig svärta i botten, ger en inblick i hur det kan vara för den som är drabbad.  Vi vill inte raljera med psykisk ohälsa, utan snarare hålla en varm och accepterande ton gentemot den mänskliga svaghet vi alla delar. Det hela kompletteras av animatören och multikonstnären Anna Erlandssons fantastiska ljudmaskiner, som vi är oerhört glada att få använda! De blir tragikomiska kontrapunkter och självständiga kommentarer i sin egen rätt till Jonnys text.

Biljettpris 120 kr.
Förköp hos