Hur kommer man med?

Den som  vill gå med kan gärna läsa ÖTV/Om föreningen och sedan gå vidare till Medlemsinfo, där det finns aktuella uppgifter om när vi kan ta emot nya och hur man gör.