”Tankar från en Catwalk”

Texter av Malin Machnow iscensatta och upplagda på digitalmedia den 13 februari av Torben Sundqvist.
Medverkande:
Anna Leithe, Lisa Boström och Malin Machnow.