Teater

Barn- och ungdomsverksamheten igång – check!
Årsmöte – check!
Pjäsval – check!
Ansökan om uppföranderättigheter – check!
Rollbesättning – på gång!

Läs mer >

Teatervåren igång!

Teater

Med extra vaksamhet mot smittspridning drar vi nu igång teatervåren 2022. Vi ser fram emot både egen verksamhet och gästspel, naturligtvis inom de gränser som covid sätter. Folkhälsomyndigheten anser att ”det är viktigt att fortsatt bedriva vardagsaktiviteter för barn och unga för att främja den fysiska och psykiska och hälsan.” Vi håller helhjärtat med.

Läs mer >